top of page
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg
 
SIA “Very Berry” sekmīgi realizēja Projektu “Sīrupu produktu noieta tirgu padziļināta analīze, perspektīvāko eksporta tirgu identifikācija, ieejas iespēju analīze”
MK Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" ietvaros.  LIAA Līgums Nr. SKV-L-2018/19
 
 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" projekta iesniegums.
4.01 apakšpasākuma: "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
4.02 apakšpasākuma: "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
Projekta Nr. 22-00-A00400-000006
Atbalsta pretendents SIA VERY BERRY
Reģistrācijas Nr. 43203003808
Projekta nosaukums : "Lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un pārstrādes ēku būvniecība, specifiskas traktortehnikas, pārstrādes iekārtu iegāde un ilggadīgo stādījumu ierīkošana."
Iegādāts: Lauksaimniecības traktors KUBOTA, Lauksaimniecības traktors Deutzfahr, Sulu spiede, Kompresors saldēšanas iekārtai, Ogu malējs, Nerūsējošā tērauda mucas, Ilggadīgie aveņu, melleņu, kazeņu stādījumi aprīkoti ar laistīšanas sistēmām, Augļu un ogu pārstrādes jaunbūve un pārbūve, Lauksaimniecības angārs, siltumnīca vasaras avenēm - tuneļveida, Saules paneļi.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
 
Projekts : VP-PI-2021/7
SIA "Very Berry" ir noslēdzis sadarbības līgumu rūpnieciskā pētījuma veikšanai, lai izstrādātu piecus atšķirīgu garšu jaunā BIBOPS produkta prototipus, eksperimentējot ar dabīgām augu valsts izejvielām sulas ieguvei un tējas uzlējumiem, kombinējot jūras zāles un kalciju, izvēloties optimālo proporciju. Projekta rezultātā tika radīti 5 BIBOPS produkta prototipi ar dažādām garšām, tika definēta produktu specifikācija, uzglabāšanas noteikumi, kā arī sniegti ieteikumi iepakojuma un marķējuma prasībām.
Projekts: SKV-L-2018/19
SIA "VERY BERRY" ir noslēdzis līgumu par ERAF projektu Nr. SKV-L-2018/19 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta numurs: 18-00-A00400-000005
Sulu iepakošanas iekārtas, laistīšanas sistēmas, meteostacijas,elektroiekrāvēja un pļaujmašinas iegāde.
​Projekta ietvaros tiks uzstādīta laistīšanas sistēma 5ha krūmmelleņu stādījumiem. Stādījumi jālaista gan pavasara un rudens salnu laikā, gan ilgstoša sausuma laikā kā arī karstās vasaras dienās, ja temperatūra ir virs +29 grādiem celsija. 2018.gads parādīja laistīšanas sistēmas priekšrocības. 5 ha krūmmelleņu stādījumos nebija uzstādīta laistīšana un tie cieta gan pavasara salnās, gan lielajā sausumā. Raža samazinājās par 80%.
Lai varētu precīzāk noteikt salnu tuvošanos un minimizēt to riskus, kā arī noteikt vēja ātrumu un nokrišņu daudzumu tiks iegādāta meteostacija, kas ziņos par tuvojošos salnu uz vadītāja mobilo telefonu, gan uz sargu māju purvā. Precīza salnu aizsardzība nodrošina pastāvīģas ražas un tās kvalitāti, kas jau ir pierādījies daudzu gadu garumā nodrošinot uzņēmumam ražas pat tajos gados, kad citiem audzētājiem tās nav laika apstākļu dēļ.
Purvā drenu sistēmas funkcijas nodrošina kartu grāvji ik pa 20m. Patreiz grāvju pļaušana notiek ar rokām ar krūmgriezi, kas ir laika un darbaspēka ietilpīgi. Jaunais zāles pļāvējs ļaus apkopt grāvju malas un rindstarpas, kuras pieguļ kartu grāvjiem nodrošinot nezāļu ierobežošanu. Purvā ir jāapkopj 80gabali kartu grāvji 250m garumā jau iestādītajos laukos vairākas reizes sezonā.
Pēdējos gados ir pieaudzis pieprasījums pēc sulas iepakošanas beg&box maisiņos. Tas ir ērti pircējam un ļauj ilgāk saglabāt derīguma termiņu jau atvērtam produktam. Uzņēmumā esošās iekārtas BIB jauda ir 200l/h un tā nedod iespēju pildīt jaunajā iepakojumā Pouch , jo tāda veida maisiņu pildīšanai ir nepieciešams spiediens, be esošā iekārta ir ar pašteces principu. Jaunā iekārta ļaus pildīt sākot ar 675l/h mazākajā iepakojumā un līdz 2000l/h, ar spiedienu un izmantojot mazāk darba spēka, jo būs pusautomātiska.
Palielinoties uzņēmuma apgrozījumam palielinās arī pārcilājamo kravu apjoms. Tas attiecas gan uz izejvielas - ogu, augļu daudzumiem, gan iepakojumu, gan citām kravām, kas nodrošina ražošanas vajadzības. Palielinoties eksportam uz ES un citām valstīm arvien vairāk kravu tiek gatavotas uz paletēm un nodotas ekspedīcijai uz vietas uzņēmumā. Tādēļ tiks iegādāts elektropacēlājs ar pietiekošu celtspēju un pacelšanas augstumu. Un tā kā izejviela tiek uzglabāta saldētavās, elektropacēlājs nodrošinās darbību arī pie -20 grādiem Celsija.

Projekts: 17-00-A00402-000018
VERY BERRY SIA
Sulu pasterizācijas un pudeļu etiķēšanas iekārtu iegāde
Projekta numurs 17-00-A00402-000018
Jaunā pasterizācijas iekārta ir ar lielāku jaudu- 1500l/h, kas ļaus palielināt ražošanas apjomus un sniegt pildīšanas pakalpojumus, palielinot uzņēmuma ienākumus. Potenciālajiem sadarbības partneriem ir interese par bērzu sulu pildīšanu un skābu kāpostu sulas pildīšanu. Jaunajam pasterizētājam enerģijas avots būs sašķidrinātā gāze. Rezultātā samazināsies pasterizācijas energonesēja izmaksas. Šāds pasterizētājs būs ar vidēja lieluma jaudu un optimāls mūsu uzņēmumam, laujot palielināt ražošanas efektivitāti piecas reizes. Pasterizētāja jauda atbilst nomā esošajam pildīšanas monoblokam. Pudeļu etiķetēšanas iekārta ļaus palielināt ražošanas jaudas, jo ir automātiska un saslēdzas ar uzņēmumā esošajām iekārtām. Etiķetēšanas iekārtai būs iespēja kontrolēt uzstādītos parametrus un ar integrēto atmiņu atcerēties etiķešu uzstādīto stāvokli un kļūdu pašdiagonostiku. Tintes printeris iekļausies etiķetēšanas līnijā, kurā būs iespēja elektroniski uzstādīt printējamos datus ar derīguma termiņiem un visiem ražošanas partiju parametriem, kas nodrošinās labāku produkcijas izsekojamību un ļaus uzņēmumam klasificēties starptautiskajam kvalitātes sertifikātam. Pašlaik virsējo etiķeti līmē ar rokām, kas pie patreizējām uzņēmuma jaudām ir apgrūtinoši un laikietilpīgi. Jaunajā iekārtā virsējā etiķete tiks līmēta automātiski kopā ar pamatetiķeti. Ražība augs piecas reizes, bet ja ņem vērā vēl virsējās etiķetes līmēšanu, tad gandrīz desmit reizes.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Projekts: SKV-L-2016/366
LPKS Baltijas Ogu Kompānija, kuras biedrs ir SIA Very Berry, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2016.gada 26.maijā noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/366 par atbalsta saņemšanu individuāliem komersantiem, kooperatīvām sabiedrībām.
Projekts: Nr.17-00A01620-000026
Projekts „Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā” Nr.17-00A01620-000026. LPKS Baltijas ogu kompānija, SIA Very Berry, SIA Foodtastic!, SIA Farmācijas laboratorija “FITOSAN” , zemnieku saimniecība “Abullāči2” un ārstniecisko augu audzētāja  Zeltīte Kaviere  sadarbībā ar Lauku Atbalsta Dienestu (LAD) 2017.gadā aizsāka projektu, kura mērķis ir izstrādāt 5 dažādus funkcionālos dzērienus, izstrādāt veselīgu našķu komplektu, kas būtu ražoti no dabīgām, kvalitatīvām un Latvijā audzētām izejvielām, veicināt bezatlikuma tehnoloģiju ogu-augļu pārstrādē, izstrādājot jaunus dzīvnieku barību maisījumus ar paaugstinātu bioloģisko vērtību un veicināt veselības augu pieprasītāko un jaunu sugu un šķirņu audzēšanu.
Gundegas projekts.jpg
bottom of page