top of page

Sertifikāti

GlobaGAP.jpg

GLOBALG.A.P. sertifikāts

VERY BERRY SIA- GGN 4049928639516

Kopš 2007.gada Very Berry ir aktīvs GLOBALG.A.P. sertifikāts, kas attiecas uz labu lauksaimniecības praksi. 

Vairāk par šo sertifikātu vari izpētīt : 

http://www.globalgap.org/uk_en/

HACCP.jpg

HACCP sertifikāts

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

bottom of page