Global G.A.P. sertifikāts

Kopš 2007.gada Very Berry ir aktīvs Global G.A.P. sertifikāts, kas attiecas uz labu lauksaimniecības praksi. 

Vairāk par šo sertifikātu vari izpētīt : 

http://www.globalgap.org/uk_en/

HACCP sertifikāts

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

BRC sertifikāts

2017.gadā esam uzsākuši BRC sertifikāciju. Plānots, ka process būs pabeigts 2018.gadā. 

Please reload