top of page

Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā.

Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem.

 

 1. Lietošanas noteikumos lietotie termini:

  1. SIA “Very Berry” –  tiešsaites www.veryberry.lv/shop turētājs SIA “Very Berry” reģistrācijas Nr. 43203003808, juridiskā adrese: Smiltenes novads, Gaujienas pagasts, “Kalna Purvs”, LV-4339, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

  2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces no SIA Very Berry.

  3. SIA Very Berry – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.veryberry.lv, kuru Klients izmanto pasūtījuma veikšanai (turpmāk tekstā arī – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”);

  4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

  5. Sūtījums – iepakojums, kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti. 

  6. Pasūtīšana -

   1. Klients var izmantot SIA “Very Berry” pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

   2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

   3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā vai Klients ir izvēlējies nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

   4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu SIA “Very Berry” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo lietošanas noteikumu 7.punktā.

 2. Maksājumi

  1. SIA “Very Berry” cenas ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

  2. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas SIA “Very Berry” maksājumu veidu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

  3. Pēc pasūtījuma saņemšanas SIA “Very Berry” nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.

  4. Produkti tiek iepakoti kartona kastēs.

 3. Produktu piegāde

  1. SIA Very Berry cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr SIA “Very Berry” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

  2. Piegādes tiek organizētas vai nu ar SIA Very Berry, vai arī ar kurjera pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Gadījumā, ja sūtījums tiek sūtīts ar kurjera pakalpojumu sniedzēju starpniecību, stājas spēkā konkrētā piegādātāja Lietošanas noteikumi.

 4.  Pasūtījuma atcelšana

Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA “Very Berry” var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SIA “Very Berry” atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

    5.  Klientu apkalpošana

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SIA Very Berry, lūdzam sazināties ar mums darba laikā no plkst. 09:00 – 17:00 pa tālruņa nr:  +371 27 338 872 vai e-pasta adresi : info@veryberry.lv.

    6. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

 1. SIA “Very Berry” var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

 2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, līdz ar to visi strīdi ir pakļauti Latvijas Republikas tiesai.

 3. Ja klients uzskata, ka SIA Very Berry ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

     7. Datu apstrāde un aizsardzība

Klientu personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma par SIA “Very Berry” piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

bottom of page